Nejnovější příspěvky
 
 
    Translate to:

 
 
 
 
 
 
 

Betlémské světlo

Betlémské světlo je akce, která učarovala mnoha lidem. Letos se na jejich stránkách objevila zajímavý text s nápisem „Neberte dětem Vánoce“.

Vzhledem k tomu, že mají schovaný v tiskové zprávě, tak tento text najdete také zde. A pamatujte -Vánoce nejsou o penězích ale o lidech.

Neberte dětem Vánoce

Tak jako v mnoha dalších odvětvích lidské činnosti se i Vánoce stali cílem konzumu a rozmělňování do řady drobných „akciček“ jejichž cílem je primárně vydělat peníze.

Betlémské světlo je, bylo a bude zdarma. Navíc má navrženou a odzkoušenou termínovou vazbu, která směřuje ke Štědrému dni. Celé roznášení a sdílení plamene Betlémského světla, která svým duchovním a filosofickým přesahem přerůstá mimo běžné akce vánočních trhů, míří na poněkud jiné cíle, než je v dnešní době obvyklé.

Betlémské světlo mimo jiné vyžaduje určitý sebezápor a dobrovolnou kázeň. Už jen udržet světlo svítit a nenechat ho zhasnout vyžaduje jistou snahu. Jak jinak než sebezápor nazvat situaci, když musí kurýři vstávat brzo ráno až v noci, aby se mohli dostavit se svítící lucernou k vlaku a rozvážet světlo zcela cizím lidem. Tyto lidi navíc kurýři neznají a mnohdy mimo setkání v rámci Betlémského světla ani neuvidí.

Definovaná časová osa se snaží podpořit jeden z primárních cílů sdružování lidí dobré vůle u symbolu Betlémského světla, která propojuje lidi dobré vůle a aktivní snahy skrz neviditelný řetěz domácností. Tento neviditelný řetěz je fyzicky zviditelněn právě přítomností Betlémské světla a stává se symbolem naděje a duchovního poselství Vánočních svátků. Zároveň dává lidem naději, že nejsou osamoceni ve své snaze o lepší, pokojnější a bezpečnější svět.

Standardní časový harmonogram je uzpůsoben jak tomuto neviditelnému cíli, tak i praktickým požadavkům a reálným zkušenostem za uplynulých 25 let.

Oficiální předávání Betlémského světla je stanoveno vždy na třetí sobotu adventní. Jedná se zde o praktické hledisko, kdy je nutno plamen rozvést na velmi dlouhé vzdálenosti a zároveň zajistiti přebírajícím, aby toto bylo možné udělat mimo čerpání dovolené. Uvědomme si, že tito lidé jsou aktivní a velmi často čerpají své dovolené na práci s mládeží a před koncem roku už prostě není z čeho dovolenou brát.

Dovezení a přivítání v ČR je tedy z logických důvodů následující den po převzetí BS ve Vídni, kdy se jedná o uvítání Betlémského světla jakožto posla míru a naděje v našich zemích. Toto oficiální přivítání je ovšem primárně přijetí, nikoliv pobídka pro okamžité odnesení domů.

Rozvoz po republice je stanoven vždy na sobotu před čtvrtou nedělí adventní a to z několika důvodů. Jednak je nutné zajistit kurýry, kteří si ovšem musí plnit své povinnosti ve škole a v práci. Skautská výchova reflektuje plnění vlastích (osobních) povinností kurýrů a proto i z tohoto důvodu je rozvoz stanoven na sobotu, aby si světlonoši splnili své povinnosti a teprve potom se věnovali rozvozu Betlémského světla.

Jeden z dalších důvodů je ten, že uchovávat živý plamen bezpečně po delší dobu je v celku náročná záležitost. I proto je snahou rozvážet v termínu co nejblíže Vánočním svátkům a roznášet je lidem až na Štědrý den.

Důvody stanovení termínu rozvozu Betlémského světla ovšem nejsou čistě praktické, ale přesahují i do duchovní a symbolické roviny. Segmentace, tedy tříštění Vánoc na jednotlivé akce, akcičky, před-akce, před-před-akce vedou k tomu, že se vytrácí symbolika spojení lidí dobré vůle o Vánocích.

Jak chceme být spojeni o Vánocích pomocí symbolu přesahujícím jednotlivé rodiny a národy dohromady, když ještě před Štědrým dnem proběhne hromada akcí se stromečkem, koledami a logicky také dárky? Síla zážitku Štědrého dne jak z hlediska symbolu, tak i osobního prožitku se vytrácí pohlcena mnoha opakováními a je nutno si uvědomit, že v tomto případě neplatí známé „opakování, matka moudrosti“.

Nekouskujme Vánoce během předchozích 2-3 týdnů, abychom nezahltili naše smysly a neskončili po Vánocích s úlevnou
myšlenkou „už je to za námi“.I to je jeden z důvodů, proč Betlémské světlo bylo, je a bude k dispozici v daném časovém rámci a ne dříve.
Prosíme Vás – nekouskujme dětem Vánoce.

 

originál textu najdete na na adrese www.betlemskesvetlo.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotky
 

2014_07_tabor2014-05-27
2013_08_taborjezek ski karlov
foto den dalsiSoustredeni 2013 - den prvni