Nejnovější příspěvky
 
 
    Translate to:

 
 
 
 
 
 
 

Krakonoš a nový občanský zákoník

Nemáme televizi. Je to tak. Nejen že schází televize, ale dokonce u nás schází pocit, že by nám chyběla. Ovšem dnes na návštěvě, při koukání na večerníček se ukázalo, že se ČT povedl fajnový majstrštyk.

Prostě uvedla speciální večerníček k novému občanskému zákoníku. Nevím, jestli na oslavu, nebo aby se lépe vysvětlily nové výrazy, jako pacht a výprosa.

Každopádně scéna, kdy kdy chudák Trautenberk zjistí, že jeho daňová optimalizace (vyměnil louku za prase) zapřičinila nekompletně zaplněný seník a tudíž je nutné zajistit další seno byla opravdu zábavná.

Začne se tedy starat, aby dosud nevyužité louky byly využité a navíc seno poctivě obrací, aby neshnilo. Represivní část Krkonoš zastoupená sojkou bonzačkou ovšem nelení a vše zatepla nabonzuje výkonné složce represivního orgánu.

Repesivní aktivní složka – rouměj Krakonoš –  se dosupí namísto a protože je větší, silnější a navíc umí čarovat zcela bez skrupulí se vysměje chudákovi Trautenberkovi. Všimněte si zajímavého faktu, že Krakonoš nerozporuje, že by snad  Trautenberk neměl nárok na seno. Nic takového. Evidentně je si vědom, že s nárokováním sena to pro něj (Krakonoše) nebude tak jednoznačné. Prostě jen spoléhá na svou výškovou převahu a vysměje se Trautenberkovi, že se mu líbí (rozuměj Krakonošovi) že na jeho (Krakonošově) louce roste Trautenberkovo seno. Což je samozřejmě legálně možné formou pachtu, ale zastrašovací metody, pochechtávání, naznačování nedobrého konce a další, vysloveně mafiánské aktivity zcela vynulují Trautenberkovu snahu a ten zcela vykolejen zapomíná, že je možné uzavřít dohodu i ústně (sic).

Trautenberk neznaje nový občanský zákoník a nemaje po ruce dobře vyškoleného (tedy drahého) právníka stahuje ocas mezi nohy a hanebně prchá.

Na celé scéně je důležitý okamžik, kdy se odehrává. Akce se totiž odehrála až ve chvíli, kdy bylo vše hotovo a tedy Krakonoš přišel k hotovému.

Aby tomu nebylo málo, nastražil Krakonoš nezákonou léčku, kterou donutil chudáka slabší stranu aby zničila (slabší strana) veškerý svůj legálně nabitý majetek.

A přihlížející děti nechal v naprostém právním zmatku, protože Krakonoš fikaně  neřekl, ba dokonce ani nenaznačil, že by snad neměl Trautenberk právo na seno, které si poctivě nakosil a nahrabal.

No nevím jak Vám, ale mě po 12cti dnech aplikace nového občanského zákoníku začíná hrabat.