Nejnovější příspěvky
 
 
    Translate to:

 
 
 
 
 
 
 

Sociální experiment – může fungovat přesouvání financí sem tam?

tak vím, že to není můj text, ale je natolik pěkný, že stojí za to jej vystavit a hlavně se nad ním zamyslet 🙂

Začátek konce každého národa

Jeden americký profesor ekonomie
na místní vysoké škole nikdy nenechal
propadnout jediného studenta, ale v
poslední době nechal propadnout rovnou
celou třídu.*

Třída trvala na tom, že Obamův
socialistický model funguje, že nikdo by
neměl být chudý ani bohatý, všichni
by měli být zhruba na stejné úrovni.*
*
Profesor řekl: „OK, uděláme v této
třídě experiment Obamova plánu.
Známky z  jednotlivých testů
zprůměrujeme a všichni tak budou dostávat
stejnou známku jako je průměr
třídy, takže nikdo nepropadne, ale nikdo ani
nedostane za 1.“*
*
Po prvním testu byly známky v
průměru a každý student dostal za 2.
Studenti, kteří tvrdě studovali,
byli trochu zklamaní a studenti, kteří
studovali málo, byli spokojení.*
*
U dalšího testu studenti, kteří
studovali málo, studovali ještě méně a ti,
kteří studovali hodně, se rozhodli, že jim průměr stačí, takže i oni
studovali málo. V tomto testu byl průměr 4! Nikdo nebyl spokojený.*
*
Při třetí zkoušce byl průměr 5.
Jak zkoušky pokračovaly, průměr se nikdy
výrazně nezvýšil, vše se zvrhlo v
následné hašteření, obviňování a nadávky.
Nikdo nechtěl studovat ve prospěch
někoho jiného. K jejich velkému
překvapení všichni propadli.*
*
Profesor konstatoval, že socialismus
už z principu nemůže fungovat, protože
odměna za práci může být skvělá,
lidé mohou mít motivaci uspět, ale když si
vláda celou odměnu vezme, nikdo
se nebude snažit nebo nebude chtít uspět.

Pět vět, které se vztahují k experimentu:*
*
1. Nemůžete legislativou udělat z
chudých prosperující a prosperující
legislativně odstavit od příjmů.

2. Co dostane jeden člověk, aniž by
si to odpracoval, to musí odpracovat
jiný člověk, aniž by za tuto činnost
obdržel odměnu.

3. Vláda nemůže dát nikomu nic, aniž
by si to dříve nevzala od někoho jiného.

4. Nelze rozmnožit bohatství tím, že se rozdělí.

5. Jestliže si polovina lidí
představuje, že nemusí pracovat, protože se
druhá polovina o ně postará,
a
když druhá polovina zjistí, že není dobré
pracovat, protože někdo jiný
bezpracně dostane to, co oni vytvořili, tak to
je začátek konce každého národa.